OFERTA

Proste rozwiązania dla zaawansowanych technologii

OFERTA

Proste rozwiązania dla zaawansowanych technologii

CO OFERUJEMY?

INTEGRACJA
Integrujemy własne i zewnętrzne rozwiązania z istniejącymi systemami logistycznymi.
OPTYMALIZACJA
Optymalizujemy systemy wspomagające proces importu z dalekiego wschodu.

Wdrażamy nowe rozwiązania optymalizujące istniejące procesy.
SPERSONALIZOWANY SOFTWARE
Tworzymy i optymalizujemy systemy informatyczne według podanej specyfikacji lub listy wymagań.

Zamieniamy wymagania klienta na działające funkcjonalności lub aplikacje zintegrowane z obecnie istniejącymi systemami.
OBSŁUGA
ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ
Obsługujemy istniejące rozwiązania SCM zapewniając im trwałość i aktualność stosowanych technologii.
WSPARCIE
Zapewniamy wsparcie dla istniejących systemów IT.

CO OFERUJEMY?

INTEGRACJA
Integrujemy własne i zewnętrzne rozwiązania z istniejącymi systemami logistycznymi.
OPTYMALIZACJA
Optymalizujemy systemy wspomagające proces importu z dalekiego wschodu.

Wdrażamy nowe rozwiązania optymalizujące istniejące procesy.
SPERSONALIZOWANY SOFTWARE
Tworzymy i optymalizujemy systemy informatyczne według podanej specyfikacji lub listy wymagań.

Zamieniamy wymagania klienta na działające funkcjonalności lub aplikacje zintegrowane z obecnie istniejącymi systemami.
OBSŁUGA
ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ
Obsługujemy istniejące rozwiązania SCM zapewniając im trwałość i aktualność stosowanych technologii.
WSPARCIE
Zapewniamy wsparcie dla istniejących systemów IT.
 

Tworzone przez nas rozwiązania IT wspomagają następujące procesy:

 • Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw stanie się łatwiejsze
 • Organizację procesu SCM czyli współpracy pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha dostaw
 • Integracje wewnętrznych systemów informatycznych
 • Łączenie zewnętrznych systemów informatycznych współpracujących ze sobą podmiotów
 • Standaryzacje i wymianę danych pomiędzy systemami
 • Raportowanie posiadanych danych i usprawnianie wewnętrznego przepływu informacji
 • Implementacje rozwiązań umożliwiających monitorowanie i śledzenie dostaw
 • Modyfikowanie platform elektronicznych wspomagających realizację transakcji
 • Zarządzanie architekturą SOA (Service-Oriented Architecture), w celu ułatwienia współpracy różnych aplikacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie do obsługi złożonych łańcuchów logistycznych
 • Integracje systemów w nowoczesnych technologiach Web Services
 

NASZE PRODUKTY

Track42

TRACK42 jest systemem śledzenia przesyłek przeznaczonym dla działu zakupów.
TRACK42 to system śledzenia przesyłek przechowujący informacje o przesyłkach przychodzących od Twoich dostawców. Program pozwala na łatwe wprowadzanie i edytowanie wszystkich niezbędnych informacje na temat przesyłek oraz zapewnia ostrzeżenia o krytycznych terminach i możliwych do uniknięcia kosztach. Celem Track42 jest usprawnienie procesu śledzenia przesyłek dla użytkowników.

Funkcje:

 • Generowanie szczegółowej lista przesyłek, którą można łatwo filtrować, przeszukiwać i aktualizować
 • Przechowywanie i przeglądanie wszystkich dokumentów związanych z przesyłką
 • Powiązanie dokumentów z zafakturowanymi kosztami przesyłki
 • Utrzymywanie wielu kursów wymiany walut
 • Możliwość powiązania z systemem ERP / kontami
 • Automatyczne tworzenie nowych przesyłek z PO
 • Funkcje na zamówienie dostosowane do potrzeb klienta

Cost42

Cost42 jest używany do aktualizacji i zastąpienia istniejących procesów i systemów kalkulacji kosztów, aby zapewnić wiarygodne i rzetelne kalkulacje kosztów w przeszłości, obecnie i w przyszłości.

Funkcje:

 • Tworzy symulowany rachunek kosztów w oparciu o zmiany kosztów kluczowych
 • Zapewnia możliwość przenoszenia symulowanych kosztów pomiędzy typami kosztorysów
 • Pobiera aktualne koszty szczegółowe i koszty zafakturowane
 • Symuluje zarówno koszty globalne, jak i koszty poszczególnych produktów
 • Przechowuje ścieżki audytu i dzienniki zmian dla wszystkich zmian w kosztorysie
 • Łatwe raportowanie / eksport

Match42

Aktualizuje, a w razie potrzeby zastępuje istniejące procesy i systemy kosztorysowania i dopasowywania faktur, aby zapewnić wiarygodne i rzetelne, przeszłe, obecne i przyszłe kalkulacje kosztów oraz ułatwić dopasowywanie faktur dostawców i uzgadnianie kosztów wysyłki z otrzymanymi towarami, wychwytywanie i zgłaszanie wyjątków.

Funkcje:

 • Aktualizacja istniejących procesów dopasowywania faktur oraz zapewnienie wiarygodnych i rzetelnych kalkulacji kosztów w przeszłości, obecnie i w przyszłości.
 • Ułatwienie procesu uzgadniania faktur dostawców i uzgadniania kosztów przesyłki z otrzymanymi towarami, wyłapywania i zgłaszania wyjątków.
 • Wsparcie procesu dopasowywania zaleceń zakupu z fakturami i monitorowanie faktur i płatności.
 • Zarządzanie kontrolami krzyżowymi płatności z zatwierdzeniami.
 

DLACZEGO Output42?

Z nami:

 • Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
 • Zwiększysz kontrole nad procesem SCM
 • Usprawnisz dostęp do informacji w całej firmie
 • Zredukujesz koszty poprzez optymalizacje stanów magazynowych
 • Zaktualizujesz i wdrożysz nowe procesy na bazie istniejących systemów informatycznych
 • Zaimplementujesz nowoczesne narzędzia umożliwiając sprawną obsługę wszystkich elementów łańcucha dostaw
 • Usprawnisz kontrole i optymalizacje systemu dostaw
 • Stworzysz i wygenerujesz raporty pomocne w zarządzaniu organizacją
 • Uzyskasz wsparcie i możliwość rozwoju swoich procesów informatycznych