integracje

 

Integracja systemów informatycznych:

 

- integracja aplikacji - działania związane z wdrażaniem rozwiązań specjalizowanego oprogramowania,

- integracja danych - działania mające na celu eliminowanie z bazy danych powtórzeń oraz elementów zbędnych (w miarę użytkowania dane wykazują tendencję do dezintegracji),

- integracja systemowa - działania z zakresu instalowania systemów operacyjnych, baz danych, oprogramowania biurowego, komunikacyjnego.